ESEDAP

Controla els nivells enregistrats en el teu local en temps real.

ACTUACIONS EN VIU

Les activitats de restauració en el Ajuntament de Barcelona poden incorporar a la resolució de la llicència com activitat complementaria amb música de fons ambiental i altres actuacions en directe.