FORMACIO

Mensulamente es realitza en les nostres instal.lcions del carrer Ribes, 47 bis baixos un curs d'homolgació d'instal·ladors autoritzats de limitadors ECUDAP.

Es presta especial atenció a adquisició de coneixements per a la instal·lació de limitadors complint els requeriments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

Contingut:

Bloc 1: CURS D'INSTAL·LACIÓ. CONEIXEMENT DELS LIMITADORS ECUDAP.

           - INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS:

             § Tipus d'equips

             § Tipus de programari

             § Instal·lació dels equips

             § Correcte funcionament

             § Procediment a seguir per verificar el correcte funcionament

             § Certificat d'instal·lació. Continguts

             § Certificat de verificació del correcte funcionament.

Bloc 2: Presentació informe de certificació.

           - Presentació normativa i informe de certificació.

           - Compressió dels diferents apartats i presentació del certificat.

Bloc 3: Proves pràctiques.

           - Proves pràctiques per a obtenció de certificat d'aprofitament.

           - Connexió a Internet de l'equip per a transmissió de dades.

 

PRESENTACIO DEL CURS